Home»Felvételi

Felvételi

Kedves pályázók! A pályázatok beadásának határideje lejárt. További kellemes nyarat kívánunk!

 

Kollégiumi tagságra pályázhatnak:

- a felsőoktatási képzésben részesülő egyetemi vagy főiskolai keresztény hallgatók, akik az elmúlt tanévben legalább 50 kreditet teljesítettek;

- a 2020-ban érettségizett és sikeres felvételit nyert elsőéves hallgatók;

- a sikeres magiszteri vizsgát tett hallgatók.

Jelentkezni lehet 2020. június 25. - július 25. között. 

A felvételi jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

 • a kollégium honlapjáról www.apafi.ro letölthetö, kitöltött és aláírt jelentkezési lap, valamint személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat (HU/RO);
 • 1 db. igazolványkép szerű fénykép (.jpg);
 • érettségi oklevél
 • a legutóbbi 2 lezárt (egyetemi) félév tanulmányi eredményét igazoló okirat;
 • a sikeres felvételi bizonyítékát, mivel a beküldési határideig nem lesz meg.
 • a felsőoktatási képzésben való részvételről szóló okirat (index);
 • magiszterek esetén egyetemi oklevelük elektronikus változata, a magiszteri iskolába való felvételük igazolása, szakdolgozatuk, valamint témájuk rövid ismertetése;
 • 1 oldalas kézzel írott önéletrajz;
 • személyazonossági igazolvány (.jpg)
 • gyülekezeti lelkész (vagy Református Kollégiumot végzettek számára kollégiumi lelkész) ajánlása;
 • az iratok hitelességét igazoló személyes nyilatkozat;

A jelentkezési adatok feltöltése és elküldése után, kérjük írja meg jelentkezési szándékát sms-ben is (0730-19 00 90 telefon számon), a következő adatokkal: teljes név, telefonszám, emailcím. 

A jelentkezés beérkezési határideje: 2020. július 25., déli 12 óra.

Felvételi Bizottság megalakulása és a jelöltek első rangsorolása: 2020. július 25.

Az idei tanévben 12 lány és 6 fiúhely üresedik a kollégiumban. Tekintettel arra, hogy rendkívüli kevés helyünk van, amire pályázni lehet, a kuratórium döntése alapján az idén nem lesz személyes interjú, hanem a beadott iratok alapján döntjük el, hogy ki nyer felvételt. A felvételi eredmény csak az utólag beküldött sikeres felvételi eredménnyel lesz végleges. 

Felvételi döntés ideje: 2020. július 29.

A Felvételi Bizottság döntéséről minden jelentkezőt e-mailben értesítünk, legkésőbb  2020. aug. 5-ig. 

További információk a 0730 - 19 00 90. telefonszámon, munkanapokon 09-15 óra között, vagy az apafikoll@gmail.com címen igényelhetők.

Megosztás: fb tw g+