Home»Felvételi

Felvételi

Kollégiumi tagságra pályázhatnak:

- a felsőoktatási képzésben részesülő egyetemi vagy főiskolai keresztény hallgatók, akik az elmúlt tanévben legalább 50 kreditet teljesítettek;

- a 2019-ban érettségizett és sikeres felvételit nyert elsőéves hallgatók;

- a sikeres magiszteri vizsgát tett hallgatók.

A felvételi jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

- a kollégium honlapjáról www.apafi.ro letölthetö, kitöltött és aláírt jelentkezési lap, valamint személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat (HU/RO);

- 1 db. igazolványkép szerű fénykép (.jpg);

- a legutóbbi 2 lezárt (egyetemi) félév tanulmányi eredményét igazoló okirat;

- a 2019-ban érettségizetteknél az érettségi és a felvételi eredménye;

A sikeres felvételi bizonyítékát mivel a beküldési határideig nem lesz meg, (július 29-ig) feltétlenül be kell küldeni emailben.

- a felsőoktatási képzésben való részvételről szóló okirat (index);

- magiszterek esetén egyetemi oklevelük elektronikus változata, a magiszteri iskolába való felvételük igazolása, szakdolgozatuk, valamint témájuk rövid ismertetése;

- 1 oldalas kézzel írott önéletrajz;

- személyazonossági igazolvány (.jpg)

- gyülekezeti lelkész (vagy Református Kollégiumot végzettek számára kollégiumi lelkész) ajánlása;

- az iratok hitelességét igazoló személyes nyilatkozat;

Minden irat szkennelt változatát kérjük feltölteni (több oldal esetében, minden oldalát). A szkennelt dokumentumokat a nekik megfelelő névvel kell ellátni.

 

A jelentkezés beérkezési határideje: 2019. július 24., déli 12 óra.

Felvételi Bizottság megalakulása és a jelöltek első rangsorolása: 2019. július 25.

Az idei tanévben 15 lány és 5 fiúhely üresedik a kollégiumban. Tekintettel arra, hogy rendkívüli kevés helyünk van, amire pályázni lehet, a kuratórium döntése alapján az idén nem lesz személyes interjú, hanem a beadott iratok alapján döntjük el, hogy ki nyer felvételt. A felvételi eredmény csak az utólag beküldött sikeres felvételi eredménnyel lesz végleges.

 

Felvételi döntés ideje: 2019. július 25.

A Felvételi Bizottság döntéséről minden jelentkezőt e-mailben értesítünk, legkésőbb  2019. aug. 5-ig.

 

További információk a 0730 - 19 00 90. telefonszámon, munkanapokon 09-15 óra között, vagy az apafikoll@gmail.com címen igényelhetők.

Megosztás: fb tw g+