Home»A kollégium»A kollégiumról

A kollégiumról

Kollégiumunk legfontosabb távlati célja, hogy népünk számára keresztyén hitét megvalló, szülõföldjéhez és annak hagyományaihoz ragaszkodó, s mindezek megtartásában aktív szerepet vállaló értelmiséget neveljen föl.

A Kollégium célja, hogy a Kolozsváron lévõ felsõoktatási intézményekben nappali tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók igényes szálláshelye és otthona, tehetséggondozó központja legyen.

A Szakkollégium sajátossága, hogy interdiszciplináris, ami azt jelenti, hogy lakói a legkülönbözõbb egyetemeken tanulnak. Így a diákok elsõsorban nem a saját szakjuk elmélyítéséhez kapnak segítséget, hanem egy önálló program keretében közéleti menedzserré szeretné képezni az ittlévõket. A Kollégium gyümölcsözõ kapcsolatok kiépítésére törekszik a keresztyén egyházakkal; azokkal a felsõoktatási intézményekkel, amelyekben tagjai képzésben részesülnek; a hazai középiskolákkal, melyekben leendõ tagjainak többsége várhatóan érettségit szerez; az ország és a külföld értelmiségképzõ kollégiumával.

A Kollégium örömmel biztosít helyet a keresztyén szellemi mûhelyek, egyesületek rendezvényeinek és konferenciáinak. A Kollégium a magyar történelmi kollégiumok peregrinációs hagyományait követve igyekszik kapcsolatba lépni hasonló szellemiségû külföldi intézményekkel.

Megosztás: fb tw g+