A kollégium

A kollégiumról

Kollégiumunk legfontosabb távlati célja, hogy népünk számára keresztyén hitét megvalló értelmiséget neveljen föl.

Tovább

Névadónk

A református egyházi érdekeknek mindig buzgó ápolója volt a tudományosan képzett, teológiában jártas fejedelem.

Tovább

Az alapítóról

A reformáció már a XVI. század ötödik évtizedében meggyökerezett az erdélyi magyar lakosság körében.

Tovább

A kuratórium tagjai

Ft. Kató Béla püspök, Dr. Dézsi Zoltán, Szegedi László, Dr. Tonk Márton, Dr. Kolumbán Vilmos

Tovább

Hírek

Jelentkezés a Kollégiumba

Megkezdődött a jelentkezés a Kollégiumba a 2024-2025. tanévre.

Tovább

Megújult a honlapunk

A 2019 Júliusától megújult honlapon várjuk a jelentkezőket.

Tovább

Személyes adatok kezelése

2018-tól módosult a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat.

Tovább

Rólunk

Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium

Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium

A Szakkollégium sajátossága, hogy interdiszciplináris, ami azt jelenti, hogy lakói a legkülönbözõbb egyetemeken tanulnak. Így a diákok elsõsorban nem a saját szakjuk elmélyítéséhez kapnak segítséget, hanem egy önálló program keretében közéleti menedzserré szeretné képezni az ittlévõket. A Kollégium gyümölcsözõ kapcsolatok kiépítésére törekszik a keresztyén egyházakkal; azokkal a felsõoktatási intézményekkel, amelyekben tagjai képzésben részesülnek; a hazai középiskolákkal, melyekben leendõ tagjainak többsége várhatóan érettségit szerez; az ország és a külföld értelmiségképzõ kollégiumával.

A Kollégium örömmel biztosít helyet a keresztyén szellemi mûhelyek, egyesületek rendezvényeinek és konferenciáinak. A Kollégium a magyar történelmi kollégiumok peregrinációs hagyományait követve igyekszik kapcsolatba lépni hasonló szellemiségû külföldi intézményekkel.

Kapcsolat

Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium
Bocskai tér 14-15, Kolozsvár, RO, 400124

Telefon:
(+4) 0730 19 00 90 - tanulmányi referens, titkár
(+4) 0735 40 20 02 - házgondnok
(+4) 0740 94 13 37 - igazgató

Email:
apafikoll@gmail.com